از وضعیت بی‌آبی کرمان تا بی‌توجهی مسوولین به این مساله

راضیه زنگی آبادی _ ابراهیم علیزاده مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کرمان در این جلسه اطلاعات برنامه های کارگروه را به صورت زیر ارایه داد: از ۳۴هزار و ۵۵۶ حلقه چاه آبی که در استان وجود دارد نزدیک به ۸/۵ میلیارد متر مکعب آب برداشت داشته ایم که متاسفانه نزدیک به ۹۰۰ میلیون متر مکعب … ادامه خواندن از وضعیت بی‌آبی کرمان تا بی‌توجهی مسوولین به این مساله