کرمان در زمستان ۹۸ بیکاران کمتری به نسبت فصل‌های دیگر سال داشته

به گزارش مرکز آمار زمستان 98 در کرمان کم ترین نرخ بیکاری را در سال گذشته داشته، این آمار مربوط به 12 لغایت 25 اسفند 98 است که متاثر از شرایط شیوع بیماری کرونا در کشور نیست.