توزیع ۱۰۰۰ بسته حمایتی بین آسیب دیدگان ناشی از تعطیلی کرونایی در رفسنجان

شهردار رفسنجان از توزیع ۱۰۰۰ بسته حمایتی بین نیازمندان و آسیب دیدگان ناشی از تعطیلی کرونایی توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری رفسنجان خبر داد.