تکمیل جاده سرتک قلعه‌گنج تا پایان خرداد

به گفته فرماندار قلعه‌گنج پروژه جاده سرتک از هفته آینده دوباره شروع به کار کرده و تلاش بر این است که محدوده شهری این پروژه تا پایان خرداد تکمیل شود.