حذف رانت‌های اطلاعاتی به منظور حل مشکلات واحدهای تولیدی ضروری است

رییس کل دادگستری استان کرمان رانت‌های اطلاعاتی را از مشکلات کشور برشمرد و گفت: تمامی واحدهای اقتصادی باید به صورت یکسان از تسهیلات ارفاقی مطلع و بهره‌مند شوند.