هوای امروز کرمان و رفسنجان برای تمام افراد ناسالم است

رضا جزینی زاده به ایرنا گفته: شاخص آلایندگی هوا از ساعات اولیه امروز صبح با عدد ۷۴ آغاز شده و در ساعت ۹ صبح امروز به ۲۴۰ رسیده و گرد و غبار موجود در هوا شعاع دید را کاهش داده است.
وی اظهار داشت: شاخص آلایندگی ناشی از ذرات معلق در هوا بین صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰هوای سالم، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۰ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای تمام افراد و از ۲۰۰ به بالا خطرناک است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان گفت: گرد و غبار امروز نشات گرفته از خشکسالی، تغییر اقلیم، اعمال نشدن مدیریت صحیح منابع آبی و تخریب های زیست محیطی است.
وی با بیان اینکه گرد و غبار امروز شهر کرمان از غرب به سمت مناطق مرکزی آمده است گفت: اگر مدیریت صحیح منابع آبی و مراقبت از پوشش منابع طبیعی به درستی اعمال شود از انرژی سیستم ناپایداری جوی می کاهد و اثرات مخرب زیست محیطی آن کمتر خواهد بود.
گرد و غبار از ساعات اولیه صبح امروز آسمان شهر کرمان و رفسنجان را پوشانده و فعالیت های روزانه را برای برخی از افراد گروه های سنی حساس مانند کودکان، افراد مسن و بیماران قلبی و ریوی با مشکل مواجه کرده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.