سفر وزیر صمت در هفته آینده به رفسنجان

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی از سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفته آینده به رفسنجان خبر داد.