پورابراهیمی: حفاظت از میراث و توسعه در تضاد نیستند

نماینده مردم کرمان در مجلس در خصوص ساخت و سازها در منطقه کوه‌های صاحب الزمان می‌گوید دو موضوع حفظ و حراست از مکان‌های تاریخی و توسعه مناطق همجوار آن‌ها باهم در تضاد نیستند و نباید یک‌ موضوع را به کلی رد و یا تایید کرد.