کرمان رتبه اول رشد جذب مشارکت‌های مردمی و خیران مدرسه‌ساز در کشور

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان از کسب رتبه نخست استان در رشد جذب مشارکت‌های مردمی و خیران در بیست و دومین جشنواره خیران مدرسه‌ساز کشور خبر داد.