کمبود آب؛ تحدیدی بر توسعه رفسنجان

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان عنوان کرد: امروز مسائلی مانند آب محدودیت‌دارترین عامل توسعه شهرستان رفسنجان است و همه سرنوشت رفسنجان به آب بستگی دارد.