نگهداری بیش از ۹۰ درصد جمعیت دام جنوب استان به صورت سنتی

احمدی مدیر کل دامپزشکی جنوب کرمان گفت: بیش از 90 درصد از دام‌های جنوب استان به صورت سنتی نگهداری می‌شوند و در این دامداری‌ها نسبت به واکسیناسیون تا حد زیادی بی توجه هستند.