خط انتقال آب در ۱۰ نقطۀ حساس شهر کرمان اجرا می‌شود

سرپرست شهرداری منطقه سه کرمان از لوله‌گذاری و اجرای خط انتقال آب برای رفع مشکل آب‌گرفتگی در ۱۰ نقطۀ حساس این منطقه خبر داد.