آخرین خبرها از استعفای شهردار رفسنجان | عظیمی زاده رفت و برگشت

شنیده‌ها حاکی از این است که محمدرضا عظیمی زاده شهردار رفسنجان هفته گذشته استعفای خود را به شورای شهر تقدیم کرده و دلیل این استعفا مشکلات خانوادگی و دوری از خانواده ذکر شده است. اما شورای شهر رفسنجان با این استعفا مخالفت کرده و فعلا عظیمی زاده چند روزی است که به مرخصی کاری رفته است.