بستری ۱۹ بیمار جدید کرونا در جنوب کرمان

به گزارش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در ۲۴ ساعت گذشته ۱۹ بیمار جدید کرونا در بیمارستان های جنوب استان بستری شدند.