تایید خبر کرمان‌نو| ابتلای قطعی یک نفر در سیرجان به کرونای انگلیسی

رئیس دانشکده علوم پزشکی سیرجان ابتلای قطعی یک نفر در سیرجان به ویروس جهش یافته کرونای انگلیسی را تایید کرد.