مجموع جانباختگان کرونایی استان به ۷۹۴ نفر رسید| بستری ۴۴ بیمار جدید

آخرین آمار مبتلایان کرونا در استان کرمان منتشر شد.