پیشنهاد افزایش سهمیه بنزین خودروها در ایام تعطیلات

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ از امکان افزایش سهمیه بنزین خودروها در ایام تعطیلات مانند نوروز و تابستان خبر داده است.