جریمه کادر فنی و بازیکنان گل گهر| سهرابیان به کمیته انضباطی باشگاه فراخوانده شد

هیات مدیره باشگاه گل گهر همه‌ی اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال گل گهر به میزان پنج درصد قرارداد خود، جریمه کرد.