نبود هتل مناسب، پاشنه آشیل گردشگری کرمان

درحالی‌که تاریخ و طبیعت نقش خود را در پیشبرد گردشگری کرمان ایفا کرده‌اند، بی‌توجهی و نداشتن برنامه‌ای مشخص برای توسعه این صنعت در کرمان به چشم می آید. این موضوع را می‌توان از اظهارات تورلیدری که به همراه چند توریست به شهداد سفرکرده بود و در اکو کمپ کویر لوت اقامت داشت، فهمید. یوسفی می‌گوید بزرگ‌ترین … ادامه خواندن نبود هتل مناسب، پاشنه آشیل گردشگری کرمان