سرانه فضای آموزشی در استان 3.4 مترمربع پایین‌تر از استاندارد

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان با بیان اینکه سرانه فضای آموزشی در استان کرمان 3.4 مترمربع پایین‌تر از استاندارد است گفت: در 11 منطقه آموزشی استان کرمان سرانه آموزش آن‌ها از متوسط استانی بسیار پایین‌تر است که این مناطق در جنوب و شرق استان و شهر کرمان هستند.