تشکیل کارگروه مسئولیت اجتماعی در جنوب استان

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی جنوب استان از تشکیل کارگروه مسئولیت اجتماعی در جیرفت خبر داد و گفت: در این کارگروه ، مسائل و مشکلات اجتماعی را رصد و مطرح می کنیم و راهکار ارائه می دهیم.