مرور رده

کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی: ستاد عالی پسته در وزارتخانه تشکیل می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ستاد عالی پسته در سطح وزارتخانه راه‌اندازی می‌شود گفت: ایجاد صندوق پسته و خرما در استان کرمان نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.
ادامه مطلب ...