مرور رده

حوادث

بم؛ ۱۷ سال بعد

بم، سخت‌جانی است از جنس کویر. کویری‌جماعت اهل گله و شکایت نیست؛دیوارهای فروریخته از زلزله، دست‌نخورده باقی مانده تا کسی یادش نرود خشت‌خشت آن بر سر ۳۰ هزار عزیز و فرزند کسی یا کسانی آوار…
ادامه مطلب ...

مسمومیت سه کرمانی به دلیل استنشاق گاز منوکسیدکربن

به گفته رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی کرمان یک زن و ۲ کودک به دلیل استنشاق گاز منوکسیدکربن دچار مسمومیت شده و به بیمارستان منتقل شدند.
ادامه مطلب ...