مرور رده

سیاست

زاهدی: رستمی مدیرعامل مس به دنبال حذف افراد فسادیاب است

زاهدی می‌گوید: رستمى مديرعامل فعلى شركت ملى صنايع مس ايران هم در ابتدا قول داده با فساد هاى صورت گرفته و مفسدين برخورد كند ولى متأسفانه تحت فشار سياسيون  و يكى از نمايندگان استان كرمان…
ادامه مطلب ...