مرور برچسب

اداره کل منابع طبیعی استان کرمان

افزایش 20 درصدی تولید علوفه مراتع استان کرمان

رییس اداره مرتع و بیابان زدایی اداره کل منابع طبیعی استان کرمان گفت: با اجرای پروژه‌های اصلاح و احیای مراتع در دو بخش بیومکانیک و بیولوژیک از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، شاهد افزایش…
ادامه مطلب ...