مرور برچسب

استان ها

میزان رعایت پروتکل‌ها در استان‌ها و صنوف مختلف + نمودار

کرونا با سویه انگلیسی همچنان در کشور می‌تازد و هر روز فاجعه مرگ‌های ۳۰۰ و ۴۰۰تایی هموطنان‌مان را رقم می‌زند. با این حال، هرچند که آمارها، صعودی مرگ‌بار را نشان می‌دهند، اما گویا هنوز…
ادامه مطلب ...