مرور برچسب

اسماعیل عاقلی

سه نشان استاندارد در کرمان تعلیق شد

مدیرکل استاندارد استان کرمان گفت: سه نشان استاندارد در این استان به دلیل نبودن مدیر کنترل کیفیت در زمان تولید، توجه نکردن به تذکرات بازرسی، انطباق نداشتن با استانداردهای ملی و رفع نکردن…
ادامه مطلب ...

ساختار سازمانی استاندارد در جنوب استان کرمان وجود ندارد

مدیرکل استاندارد استان کرمان گفت: ساختار سازمانی استاندارد در جنوب استان وجود ندارد و سازمان اداری استخدامی کشور فقط اجازه راه اندازی اداره استاندارد به ما داده که راه اندازی شد و زمینی…
ادامه مطلب ...