مرور برچسب

اعطای تسهیلات، دانش آموختگان

اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیون ریالی با کارمزد ۲ درصد برای دانش آموختگان دانشگاه علمی کاربردی

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان از اعطای تسهیلات 500 میلیون ریالی با کارمزد 2 درصد برای دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد.
ادامه مطلب ...