مرور برچسب

افزایش قیمت

 ضرورت مستندنگاری و معرفی ارزش‌های تاریخی اقوام مختلف

 عقیل سیستانی گفت: جمع‌آوری، ثبت، مستندنگاری و معرفی ارزش‌های تاریخی، هنری و فرهنگی ایلات و عشایر مناطق مختلف به‌خصوص استان کرمان که دارای ۳۱ ایل و ۵۸ طایفه مستقل است می‌تواند کمک…
ادامه مطلب ...