مرور برچسب

الله آباد

خانه مهارت دفتر تسهیل گری منطقه الله آباد افتتاح شد

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بیان کرد: گستردگی فعالیت های دفاتر تسهیل گری در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، فرهنگی و ... به نحوی است که به عنوان یک دولت کامل…
ادامه مطلب ...