مرور برچسب

امنیت کرمان

تردد خودروهای حامل اتباع غیرمجاز امنیت کرمان را به خطر انداخته است

پور ابراهیمی گفت: تردد خودرو‌های حامل اتباع غیرمجاز با سرعت بالا به جز ایجاد تصادفات، امنیت روحی و روانی مردم را نیز به خظر انداخته بود که نیروی انتظامی طرحی برای حل مشکل دارد.
ادامه مطلب ...