مرور برچسب

انتخابات کرمان

اسامى نامزدهای تایید شده انتخابات شوراهای اسلامى شهر کرمان

در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر كرمان مي رساند كه پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 29…
ادامه مطلب ...