مرور برچسب

اولین شعبه ارزی

اولین شعبه ارزی بانک کشاورزی در جنوب کرمان افتتاح شد

در مراسم افتتاح اولین واحد ارزی بانک کشاورزی مدیر ستادی شعب این بانک در جنوب کرمان راه اندازی این واحد ارزی را در جهت رونق تجارت و صادرات منطقه ضروری دانست و گفت: منطقه جنوب کرمان از…
ادامه مطلب ...