مرور برچسب

بارش بارانگ

فیض‌آباد راور؛ بیشترین میزان بارندگی سامانه بارشی اخیر در استان

به گفته مدیرکل هواشناسی کرمان، فیض‌آباد راور با ثبت ۴۸.۲ میلی‌متر بیشترین میزان بارندگی درمجموع سامانه بارشی اخیر در استان را داشته و میزان بارندگی شهر کرمان ۱۴.۱ میلی‌متر بوده است.
ادامه مطلب ...