مرور برچسب

بازگشت به مدار

۱۴۵ جایگاه سوخت کرمان به مدار عرضه بازگشت

 مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان با تشریح اقدامات این نهاد برای بازگشت جایگاه‌های سوخت استان به شرایط عادی گفت: تاکنون (زمان مخابره خبر)تعداد ۱۴۵ جایگاه به صورت دستی در…
ادامه مطلب ...