مرور برچسب

باشگاه سهامداران

8 شرکت زیرمجموعه گروه مالی گردشگری در صف ورود به بورس هستند

رئیس گروه مالی گردشگری گفت: با هدف مردمی کردن اقتصاد 8 شرکت زیرمجموعه گروه مالی گردشگری در صف ورود به بورس قرار دارند که عایدی همه آنها نصیب سهام بانک گردشگری(وگردش) و شرکت "سمگا" می…
ادامه مطلب ...