مرور برچسب

بسته تشویقی

بسته تشویقی به کارگزاران و بیمه شدگان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از اعطای بسته تشویقی این بیمه از جمله ۱۶ درصد حق الزحمه استحقاقی به کارگزاران به عنوان حق الزحمه تشویقی در خردادماه امسال علاوه…
ادامه مطلب ...