مرور برچسب

بلوک

«بلوک» بی‌درمانگاه شبانه‌روزی سر‌ ‌می‌کند

الهام پیپر| درمانگـاه مؤسسه‌ای است که بیماران سرپایی را برای درمان می‌پذیرد و در موارد فوری حداکثر 24 ساعت می‌تواند بیمار را بستری کند و بایستی پس از انجام کمک‌های اولیه در این مدت…
ادامه مطلب ...