مرور برچسب

بورس کرمان، بورس منطقه ای کرمان

معامله ۱۱ میلیون و ۳۴۳ هزار سهم در بورس کرمان

در بورس کرمان از معامله ۱۱ میلیون و ۳۴۳ هزار سهم ۴۵ درصد مربوط به خرید سهام و ۵۵ درصد مربوط به فروش سهام بوده که توسط ۱۲ ایستگاه کارگزاری فعال در استان کرمان به انجام رسیده‌ است. به…
ادامه مطلب ...