مرور برچسب

بیماری های نوپدید

۷۵ درصد بیماری‌های نوپدید جزو بیماری‌های قابل انتقال از دام به انسان هستند

رییس اداره دامپزشکی بم گفت: حدود ۷۵ درصد بیماری های نوپدید که دغدغه جوامع بشری هستند، جزو بیماری های قابل انتقال از دام به انسان قرار دارند و بیماری کرونا که تمام دنیا را تحت تاثیر خود…
ادامه مطلب ...