مرور برچسب

تبدیل روستا به شهر

معاون امور عمرانی استاندار: مخالف تبدیل روستا به شهر هستم

معاون امور عمرانی استاندار کرمان درباره تبدیل روستاها به شهرها گفت: وقتی روستایی را به شهر تبدیل می‌کنیم باید متناسب با آن نیز خدمات شهری به آن‌ها بدهیم این درحالی است که به شهرداری‌ها…
ادامه مطلب ...