مرور برچسب

توانمندسازی خانواده های محروم

حمایت از طرح توانمندسازی خانواده های محروم از سوی مدیران لازم است

محمد جواد فدائی در رابطه با اجرای طرح توانمندسازی خانواده های محروم با حمایت مدیران استانی بر سرعت بخشی به روند این طرح تاکید کرد. در این دیدارها قرار شده تا در خصوص حل مشکلات این…
ادامه مطلب ...