مرور برچسب

توضیحات

توضیحات مدیرکل بهزیستی کرمان در خصوص حواشی تخلیه خانه آفتاب در فضای مجازی

مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: توقع داشتیم قبل از این کار به ما خبر داده شود تا موضوع را بهتر مدیریت کنیم و حاشیه و موضوعی جهت سوءاستفاده ایجاد نشود.
ادامه مطلب ...