مرور برچسب

تگرگ، کشاورزی، باغات پسته

خسارت ۱۲۰ میلیاردتومانی تگرگ به باغات پسته سیرجان

اکبر محمود آبادی روز گذشته در این باره اظهار کرد: این میزان خسارت به 2 هزار 500 هکتار باغات پسته شمال بخش زیدآباد سیرجان وارد شده است. به گزارش ایرنا، قاسم مقصودی رئیس بانک کشاورزی…
ادامه مطلب ...