مرور برچسب

ثبت اطلاعات

ثبت اطلاعات گوشت مرغ در سامانه رهگیری پست

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان با اشاره بر اهمیت حمل بهداشتی گوشت مرغ نسبت به لزوم همکاری مدیران کشتارگاه ها درخصوص بکارگیری سامانه رهگیری گوشت مرغ توسط اداره پست استان، تاکید و عنوان کرد:…
ادامه مطلب ...