مرور برچسب

جاعل اسناد

جاعل اسناد قضایی و ملکی در کرمان دستگیر شد| جعل سند در کرمان و هرمزگان

رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان کرمان از دستگیری جاعل اسناد قضایی و ملکی خبر داد و گفت: این جاعل حرفه‌ای ۴۷ ساله با جعل اوراق قضایی، مهر و امضاء قضات اقدام به جعل اسناد قضایی…
ادامه مطلب ...