مرور برچسب

جشن گلریزان

کمک ۴ میلیارد ریالی کشاورزان شهرستان جیرفت به آزادی زندانیان در جشن گلریزان

با برگزاری جشن گلریزان در سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان، کشاورزان شهرستان جیرفت ۴ میلیارد ریال برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد کمک کردند.
ادامه مطلب ...