مرور برچسب

حوزه جنوب کرمان

پیشرفت ۸۲ درصدی ۱۱ طرح اقتصاد مقاومتی در جنوب استان کرمان

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان از پیشرفت فیزیکی ۸۲ درصدی ۱۱ طرح اقتصاد مقاومتی در حوزه جنوب استان کرمان خبر داد و عنوان کرد: از محل این طرح‌های اقتصاد مقاومتی برای یک…
ادامه مطلب ...