مرور برچسب

خانه الهامی

مدیرکل میراث:‌ به شرکت جهاد نصر چند مرتبه تذکر دادیم

پس از آنکه استاندار کرمان نسبت به تعلل شرکت جهاد نصر برای مرمت ۳ خانه‌ی تاریخی انتقاد کرد، مدیرکل میراث کرمان از ارسال اظهارنامه حقوقی به پیمانکار خبر داد و گفت:‌ اگر این شرکت نتواند به…
ادامه مطلب ...