مرور برچسب

خط قرمز

امنیت و آسایش عمومی خط قرمز دستگاه قضایی است

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که امنیت و آسایش عمومی خط قرمز دستگاه قضایی به شمار می رود، گفت: هاضمه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ناامنی و شرارت را بر نمی تابد.
ادامه مطلب ...